Project Translated Words Review Checks Suggestions
TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
7 years ago Rosen Matev Translation completed TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
7 years ago None Commited changes TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
7 years ago Rosen Matev New translation TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
7 years ago Rosen Matev New translation TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
Този уеб сайт е изработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уеб сайта е отговорност единствено на инициативата SUSY и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява позицията на Европейския съюз.
7 years ago Rosen Matev New translation TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
издател
7 years ago Rosen Matev New translation TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
задайте филтри
7 years ago Rosen Matev New translation TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
Филтри
7 years ago Rosen Matev New translation TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
отбележете кутийката [ ], за да добавите филтър
7 years ago Rosen Matev New translation TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
Покажи картата
7 years ago Rosen Matev New translation TransforMap Viewer/transformap-viewer-textsnipplets - Bulgarian
Активни филтри:
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.